CHARCOAL NO 23
ECRU NO 2
GREY NO 22
BROWN – ECRU NO 27
CYPRESS GREEN – ECRU NO 11
CREAM NO 9
WHITE NO 1
LIGHT GREEN – ECRU NO 29
BLUE – WHITE NO 15
ΟCHER – ECRU NO 26
LIGHT BLUE – WHITE NO 6
SKY – ECRU NO 28